Schenkingsrecht

KFA heeft een ANBI status. Na ontvangst van een financiële bijdrage van KFA is de aanvrager vrijgesteld van schenkingsrecht binnen de daarvoor geldende regels. De organisatie die de subsidie ontvangt hoeft dan geen aangifte voor schenkingsrecht te doen en kan volstaan met de vermelding dat de bijdrage afkomstig is van een ANBI.

Related Articles

Contact

hartjes

Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl