Bestuur

Bestuursleden 

de heer dr. M.P. Bergen (voorzitter)
mevrouw dr. R.M.Y. Barge
de heer prof. dr. J.W. Gorter
de heer mr. L.P. Lustermans
de heer drs. J.A.D. van de Pavoordt (penningmeester)
mevrouw drs. B.J. Sibbles
mevrouw dr. C.L.A. Vleggeert-Lankamp

Bestuursadviseur

mevrouw drs. I. van der Ham

Ambtelijk secretaris 

mevrouw E.J.M. Schlaghecke-van Dun

Related Articles

Contact

hartjes

Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl