Nuttige informatie

ANBI

Het KFA is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI).

FIN

Het KFA is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).

KvK

Het KFA is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 41127074.


Wij zijn aangesloten bij

anbivriendenloterij

Related Articles

Contact

hartjes

Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl