Procedure

Na ontvangst van de aanvraag stuurt KFA een bevestiging. Betreft dit een reguliere aanvraag en voldoet deze aan de gestelde criteria, dan staat vermeld wanneer het bestuur een besluit neemt.

Aanvragen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing legt KFA ter beoordeling voor aan de Adviescommissie Projecten van JKF Kinderfonds. Vanuit KFA maakt een bestuurslid deel uit van deze adviescommissie. Na ontvangst van dit advies neemt het bestuur een besluit over de aanvraag. Voor aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden twee subsidierondes gehanteerd; de deadline voor het indienen van een aanvraag is vastgesteld op 1 maart en op 1 september.  Bekijk hier de website van JKF Kinderfonds.

Het bestuur komt vier keer per jaar bijeen. In 2024 is dat op 25 maart, 4 juli, 8 oktober en 16 december. Bij de besluitvorming let het bestuur op de eigen beschikbare middelen en de gestelde prioriteiten binnen de doelstelling van het fonds. Het beschikbare budget bedraagt in 2024 € 225.000,–. KFA stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het besluit van het bestuur. In deze brief staan ook de verdere procedurele voorwaarden genoemd.

Related Articles

Contact

hartjes

Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl