Samenwerkingsverbanden met andere fondsen

Met de stichting JKF Kinderfonds (JKF) te Arnhem bestaat een samenwerkingsovereenkomst. mede gebaseerd op het uitgangspunt dat KFA en JKF beide stichtingen zijn die zich ten doel stellen de zorg voor gehandicapte kinderen en jongeren te bevorderen, onder meer door het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Voor KFA geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar (en bij uitzondering ook volwassenen) en voor JKF geldt een leeftijdsgrens van 25 jaar. JKF verricht werkzaamheden voor KFA op het gebied van projectbeoordeling en -bewaking en onderzoek-supervisie. De besturen van KFA en JKF vergaderen minimaal één keer per jaar gezamenlijk. In deze vergadering wordt de samenwerking tussen KFA en JKF besproken. Twee bestuursleden van KFA nemen deel aan de vergaderingen van de adviescommissie van het JKF. Daarnaast wordt ook jaarlijks een informeel werkoverleg gepland over operationele zaken.

Daarnaast bestaan er, gezien het ontstaan van KFA, bijzondere banden met Rijndam Revalidatie te Rotterdam. Statutair is vastgelegd dat twee bestuursleden van KFA worden benoemd door het bestuur van de stichting, op voordracht van de Raad van Toezicht van Rijndam, waarvan één uit hun midden. Het bestuur van de stichting wijst uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en een penningmeester of secretaris/penningmeester aan.  

 

Related Articles

Contact

hartjes

Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl