Projecten

Onderstaand een overzicht van projecten waaraan KFA het afgelopen jaar mocht bijdragen.

Algemene projecten op het gebied van (kinder)revalidatie

Omnivereniging De Pont

Deelname van elektrische rolstoelers aan een rolstoelhockeytoernooi in Praag en Kortrijk.


Stichting SailWise

Organisatie van aangepaste watersportvakanties voor gezinnen uit Rotterdam.


Mytylschool De Brug te Rotterdam

Organisatie van werkweken en schoolreisjes voor leerlingen van de mytylschool.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.


Stichting De Wielewaal

Organisatie van vakanties voor gehandicapte jongeren, kinderthemaweken op mytylscholen, logeerweekenden en gezinsvakanties.


Stichting Gebaar

Organisatie van kampweken voor de meervoudig gehandicapte kinderen van de Dr. M. Polanoschool te Rotterdam.


Stichting Hendrick-Jan de Stuntman

Voorstelling TE LAAT op De Parade te Rotterdam met en over jongeren mensen met een handicap, mede gebaseerd op hun eigen (levens)ervaring.


Stichting Brabant Danst

Organisatie van de World Cup en Open NK rolstoeldansen, jaarlijks evenement voor mensen met een handicap.


BOSK

Productie en verspreiding van een film. Doelstelling is om in deze film de hoogte- en dieptepunten, dilemma’s en veerkracht van de 8.000 tot 12.000 gezinnen met een meervoudig complex gehandicapt kind invoelbaar te maken. Hierdoor komt ruimte voor begrip, inzicht en gesprek.

Projecten wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing

Stichting Pluryn

Wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van een groeimindset, ‘De Groeifabriek’: het optimaliseren van de residentiële zorg voor lichamelijk gehandicapte jongeren door middel van een korte E-interventie. Doel van dit project is om door middel van een randomized control trial te testen of De Groeifabriek de behandeluitkomsten op inter- en externaliserende problemen van de bestaande zorg voor deze jongeren kan verbeteren.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.


Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wetenschappelijk onderzoek naar de functionele loopvaardigheid bij kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD): project Stap-voor-stap. Met dit onderzoek verwacht men duidelijkheid te krijgen over de problemen bij kinderen met DCD bij het lopen en bij obstakel vermijding. Daarnaast is het relevant om er achter te komen of deze problemen verminderen met training, wat zou kunnen bijdragen aan verbetering in de participatie bij ADL activiteiten en vermindering van valproblematiek.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.


Universiteit Leiden

COGRAT (Cognitieve and Graded Activity Training) is een behandelmodule voor vermoeidheid na CVA. Het betreft een multidisciplinaire groepsbehandeling waarbij patiënten onder begeleiding van een (neuro)psycholoog leren om te gaan met hun beperkte belastbaarheid, door te leren herkennen welke activiteiten energie opleveren of juist energie kosten. Daarnaast ondergaan zij fysieke training onder begeleiding van een fysiotherapeut om de conditie te verbeteren. De effectiviteit van COGRAT bij de behandeling van ernstige vermoeidheid bij chronische patiënten na een CVA is reeds aangetoond.
Dit onderzoek wil een blended e-health module van COGRAT ontwikkelen en deze op bruikbaarheid toetsen. Bij gebleken effectiviteit wil men de module ter beschikking stellen aan zowel revalidatie-instellingen als instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.


Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Het project WWW-Wijzer is een innovatieproject gekoppeld aan onderzoek, waarin een digitale tool wordt ontwikkeld die gezinnen met een kind met een lichamelijke beperking helpt in het exploreren, formuleren en prioriteren van hun informatie- en ondersteuningsbehoeften en hen helpt bij het zoeken naar oplossingen. WWW staat voor Wat, Waar, Wie: wat is je informatie-/ondersteuningsbehoefte, waar kun je informatie daarover vinden, wie kan je verder helpen bij het zoeken naar oplossingen.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.


Radboud umc

Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een dynamische spalk voor de handen bij jongeren met Duchenne spierdystrofie. Het project heet: ‘Don’t hand it over’.
Bij jongens met Duchenne Musculaire Dystrofie (DMD) blijft de kracht in de meest distale spiergroepen het langst behouden, derhalve ook de handfunctie. Deze handfunctie is belangrijk, omdat het de mogelijkheid geeft om gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen en omgevingsbesturing. Daarmee kunnen ze participeren in de samenleving. Daarom is het belangrijk om de handfunctie zo goed mogelijk te behouden c.q. om de progressie van achteruitgang te remmen. Er is echter weinig bekend over de handfunctie en deze zal derhalve verder in kaart gebracht moeten worden. Daarnaast zijn er verschillende medicatietrials die mogelijk een verdere remming van de progressie kunnen geven.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.


Erasmus MC

Wetenschappelijk onderzoek met als doel het optimaliseren van fysiobehandeling bij kinderen met spastische CP. Kinderen met spastische Cerebrale Parese (CP) vormen de grootste groep in de kinderrevalidatie. Spasticiteit en daaruit voortvloeiende problemen met lopen en mobiliteit komen veel voor en zijn reden voor fysiotherapeutische behandeling. Fysiotherapie is algemeen gangbaar maar nog beperkt evidence-based en het is onduidelijk bij wie welke therapiekenmerken bijdragen aan het effect van de behandeling. Hierdoor is de fysiotherapeutische behandeling mogelijk niet doelmatig.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.


Kenniscentrum Adelante

Wetenschappelijk onderzoek met als titel: ‘Kracht van de bovenste extremiteit bij kinderen en jongeren met en zonder een unilaterale Cerebrale Parese’. Kinderen met cerebrale parese, spierziekte, plexus brachialis laesie, verworven hersenletsel of met orthopedisch letsel, ervaren problemen tijdens het uitvoeren van activiteiten uit het dagelijks leven (ADL) vanwege geringe kracht in hun handen en armen. Men wil onderzoeken welke soort kracht een probleem is en of de huidige metingen adequaat zijn.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.