Projecten

Onderstaand een overzicht van projecten waaraan KFA het afgelopen jaar mocht bijdragen.

Algemene projecten op het gebied van (kinder)revalidatie

Atletiekvereniging Typhoon te Gorinchem / Realisatie MIVA toilet en rolstoeltoegankelijk maken accommodatie
In samenwerking met Gorinchem Beweegt organiseert Typhoon jaarlijks een (mini) G-triatlon voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten. De vereniging heeft dan geen (sanitaire) voorzieningen voor gehandicapten. Voor de realisatie van een MIVA-toilet doet Typhoon een beroep op meerdere fondsen, waaronder KFA.


Vrienden van Rijndam te Rotterdam / Sneller en beter leren lopen (revalideren) door dynamische en robotische gewichtsondersteuning met ZeroG
ZeroG is een effectief en innovatief robotisch hulpmiddel in de revalidatie voor kinderen die kracht- en/of coördinatieproblemen hebben bij het lopen, bijvoorbeeld door letsel na een ongeval, hersenletsel, amputatie of Post-IC trauma (Covid19). ZeroG volgt automatisch de beweging van de patiënt en voorziet altijd in continue gewichtsondersteuning en valbescherming. ZeroG is een aanvulling bij looptrainingen bij kinderen.


Holland Dans Spektakel/World Cup en NK Rolstoeldansen in Cuijk
Voor de gehandicapte deelnemers is rolstoeldansen belangrijk, omdat ze daarmee de kans krijgen weg te komen uit hun vaak voorkomende maatschappelijke isolement. Rolstoeldansen geeft plezier, sociale contacten en vaardigheden, behendigheid in de rolstoel en zorgt voor integratie.


Stichting Wielewaal/Wielewaal 2020 “Herstel van Vitaliteit” Rotterdam
Voor kinderen met een beperking tussen de 4-21 jaar organiseert Wielewaal logeerweekenden en vakantiedagopvang in regio Rotterdam. In verband met corona bleven de kinderen en jongeren noodgedwongen thuis of in de woonvorm. Tijdens de lock down periode is men – om die reden – gestart met Wielewaal TV en Live met Wielewaal; een online ontmoeting met de eigen recreatieleider en de eigen groep tijdens de “reguliere” weekend activiteit. In de afgelopen periode is het steeds meer zichtbaar geworden hoe groot de ontstane nood is door het Corona virus. Wielewaal heeft daarom haar programma aangepast.  Men biedt extra Logeerweekenden, aanvullende dagopvang en daarnaast extra of vervangende vakanties aan in Nederland.  Hierbij worden inhoudelijke programma’s aangepast aan de richtlijnen en veiligheidseisen van vandaag.


Stichting Boek Kinderrevalidatie – Bijdrage update boek kinderrevalidatie (6e druk)
Het boek Kinderrevalidatie is een standaardwerk dat in veel opleidingen (HBO,WO) gebruikt wordt. Er is een stabiele verkoop van rond 500 exemplaren per jaar, met daarnaast verkoop van digitale hoofdstukken voor syllabi van opleidingen.


Projecten wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing

Radboud UMC te Nijmegen / Impact van glycopyrroniumgebruik bij kinderen met hinderlijk speekselverlies 
Het project richt zich op het beschrijven van de impact van het gebruik van het speekselreducerende geneesmiddel glycopyrronium op het leven van kinderen (leeftijd van 3 tot 18 jaar) met hinderlijk speekselverlies. Het gaat hierbij om kinderen met een cerebrale parese of andere neurologische aandoening, die last hebben van chronisch hinderlijk speekselverlies. Dit heeft een grote negatieve impact op de sociale interactie van de kinderen. Ook wordt het mentale niveau van de kinderen vaak lager ingeschat dan het daadwerkelijk is.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

 


VU te Amsterdam / Optimizing motor control of gait in CP with early fitting of orthoses
Interventies in kinderen met cerebrale parese (CP) zijn vaak gericht op het verbeteren van hun looppatroon. Complexiteit van motorische controle uit synergie analyse lijkt predictief te zijn voor het succes van deze interventies. Conventionele behandelingen, zoals botuline toxine A injecties of selectieve dorsale rhizotomie hebben weinig tot geen effect op complexiteit van motorische controle. Een mogelijke reden is dat de behandelingen vaak worden toegepast wanneer het looppatroon van het kind al ontwikkeld is. Een van de meest voorkomende behandelingen bij kinderen met CP voor de maturatie van het looppatroon met een direct effect op de ontwikkeling van het lopen, is het dragen van enkel-voet orthosen (EVO’s). In dit project wordt het effect van het dragen van EVO’s geanalyseerd in kinderen met CP, voor de maturatie van hun looppatroon. Doelgroep: kinderen met cerebrale parese van 2 tot 6 jaar.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.


Amsterdam VuMC, afd. Revalidatiegeneeskunde – Waarom zo moe? Oorzaken van vermoeidheid bij het lopen bij kinderen met CP
Als gevolg van een verlaagde loop efficiëntie en verminderde fitheid ervaren kinderen met cerebrale parese vaak een hoge belasting tijdens het lopen. Dit leidt tot vermoeidheid en beperkingen van activiteiten in het dagelijks leven. De verminderde loop efficiëntie is het gevolg van de motorische stoornissen. Om inzicht te krijgen in welke loopafwijkingen en motorische stoornissen hiervoor verantwoordelijk zijn, worden in dit onderzoeksproject inspannings- en gangbeeldanalyse gecombineerd op de GRAIL, een innovatieve loopband in een virtual reality omgeving waarmee 3D gangbeeldanalyse kan worden uitgevoerd.
Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.