Het Roessingh Revalidatie | PAVA "The Wizard of Words" Finding

Het doel van dit project is om de adaptieve inzet van kunstmatige intelligentie artificiële intelligentie (AI) en computervisie technologieën te onderzoeken om deze situatie te verbeteren. Dit doen Het Roessingh door UCD-technieken toe te passen om een app of vergelijkbaar technisch hulpmiddel te ontwerpen om autonome contextuele woordenschat/gegevensverwerving te leveren in het leven van ondersteunde communicatie:

  • Visuele gegevens (foto's en/of video) worden door de deelnemer met Complex Communication Needs (CCN) in het dagelijks leven verzameld. Het doel is dat al het beeldmateriaal wordt verzameld vanuit het perspectief van de persoon met CCN..
  • Intelligente beeldverwerking (AI) aanpassen om automatisch beschrijvende labels aan afbeeldingen te koppelen (objectdetectie, herkenning en tracking) binnen een toegankelijke OC-tool voor kinderen met CCN.
  • Gebruikers gestuurde verkenning mogelijk maken om op context gebaseerde, gepersonaliseerde woordenschat te verwerven. Deze kan worden opgehaald op het moment dat ze er toegang toe nodig hebben om hun gedachten, ervaringen en ideeën te delen.
  • Afbeeldingen en bijbehorend vocabulaire vastgelegd door deelnemers met CCN zijn toegankelijk voor elke communicatiepartner in elke interactie, en kunnen onmiddellijk worden gebruikt als op maat gemaakte, visuele aanwijzingen - waardoor het nut en het tempo van het gesprek worden gestimuleerd door integratie in hun SGD en vergrote woordenschat.
  • In overeenstemming met de beste UCD-praktijken zal de ontwikkeling plaatsvinden in nauwe samenwerking met 12 centrale deelnemers (kinderen, tieners en jonge volwassenen) die OC gebruiken als co-designers.
  • Tevens zal overleg met andere belanghebbenden (bijv. ouders, logopedisten, leraren) een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingscyclus, aangezien recente studies het belang aantonen van holistische, goed geïnformeerde ondersteuning voor een succesvolle acceptatie en langdurig gebruik, van ondersteunende technologie oplossingen in het veld.

Doelgroep: Kinderen en jongeren met een motorische beperking en/of niet/moeilijk sprekend.
Tijdens het project nemen 30 leerlingen deel. Uiteraard is het de bedoeling dat uiteindelijk alle kinderen/ jongeren die een spraakcomputer (gaan) gebruiken gratis gebruik kunnen maken van het product. Dat kan op een spraakcomputer, maar zelfs ook op een telefoon of tablet.

Doel en beoogd resultaat: Het doel van dit onderzoeksproject is om user-centered design (UCD)-processen te gebruiken om een nieuwe non-profit Ondersteunde Communicatie (OC)-app te ontwikkelen voor kinderen en tieners met weinig of geen natuurlijke spraak en een motorische handicap; gericht op het verbeteren en uitbreiden van hun taalontwikkeling en verhalende vaardigheden. Dit kan worden bereikt door de integratie van computervisie technologieën en zelf verzamelde visuele middelen in een OC-tool, waardoor autonome contextuele woordenschat-verwerving mogelijk wordt. Dit zou hun dagelijkse communicatie en persoonlijke verhalen met anderen moeten stimuleren en het sociale isolement dat ze vaak ervaren, moeten verminderen.

Een belangrijke indicator voor de doeltreffendheid van deze nieuwe OC-app zou zijn, om aan te tonen:

  • Verbeterde communicatie en participatie.
  • Grotere onafhankelijkheid, keuzevrijheid en zelfredzaamheid.
  • Langere duur, verhoogd tempo (sneller kunnen deelnemen aan een gesprek) en verbeterde kwalitatieve inhoud en kwalitatieve inhoud van gesprekken.

 

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting € 120.000,--.

 

Related Articles