Amsterdam UMC | Hersenafwijkingen en taalbegripsontwikkeling bij kinderen met CP - een MRI-studie.

De afdeling revalidatiegeneeskunde is leidend om de ontwikkeling van het taalbegrip bij kinderen met CP meer en beter onder de aandacht te brengen omdat het zo belangrijk is voor de communicatieve participatie en ontwikkeling van het kind. Het onlangs afgesloten CP-CaLL project (JKF nr: 2016/0083) laat zien dat kinderen met CP een vertraagde ontwikkeling van het taalbegrip en de functionele communicatie hebben, met een kleiner ontwikkelpotentieel. De ontwikkeling van het taalbegrip en de functionele communicatie kan in elk kind met CP vertraagd zijn, ongeacht het GMFCS niveau. Belangrijke beïnvloedende factoren zijn: wel of niet spreken, de kwaliteit van de spraakproductie (VSS niveau), intelligentie, schooltype van het kind (regulier of speciaal onderwijs of een combinatie daarvan), arm-handfunctie (MACS), een- of tweeoudergezin, en functionele communicatie (CFCS, voor taalbegrip). Vroege herkenning van kindspecifieke uitdagingen in het taalbegrip en de functionele communicatie is belangrijk, en moet leiden tot tijdige interventie voor de vroege communicatieve vaardigheden. Het is daarom belangrijk om het taalbegrip en de functionele communicatie van alle kinderen met CP, in alle GMFCS niveaus, regelmatig te monitoren (elke 6 tot 12 maanden).

De doelgroep zijn kinderen met CP in de leeftijd tussen 0 en 8 jaar.

De volgende inclusie criteria zijn van toepassing op de onderzoekspopulatie:
(1) bevestigde diagnose van CP, (2) deelnemers van wie de MRI-scan van de hersenen beschikbaar is. De exclusie criteria zijn als volgt: (1) ernstige auditieve en visuele problemen, (2) aanwezigheid van ernstige cerebrale visuele stoornissen of corticale blindheid, en (3) andere metabole, genetische en neurologische aandoeningen (exclusief epilepsie).

Doel en beoogd resultaat:
- Het onderzoeken van de relatie tussen type, ernst en locatie van MRI hersenafwijkingen en taalbegrip bij kinderen met CP.
- Het onderzoeken van de relatie tussen het type, de ernst en de locatie van MRI hersenafwijkingen en de ontwikkeling van het taalbegrip over de tijd bij kinderen met CP.
- Het onderzoeken van de relatie tussen type, ernst en locatie van MRI hersenafwijkingen in het cognitief functioneren bij kinderen met CP.
- Het onderzoeken hoe deze relaties samenhangen met de ernst van motorische afwijkingen (GMFCS) en communicatieve vaardigheden (CFCS) bij kinderen met CP.

 

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting € 35.000,--.

Related Articles