Het Roessingh Revalidatie | The Wizard of Words

Kinderen en jongeren die niet of moeilijk kunnen spreken en een lichamelijke beperking hebben, gaan aan de slag met Automatische Object/Beeldherkenning (AOR) ter verbetering van hun communicatie, taalvaardigheid en participatie. Zij en hun familie, leerkrachten, logopedisten en ergotherapeut gaan in het project samenwerken met het onderzoek-techniek-team om een AOR-prototype te ontwikkelen waarmee zij zelf woorden (en beelden) in hun omgeving kunnen ontdekken, verzamelen, en gebruiken in hun dagelijkse communicatie met anderen. 

Met de JKF/KFA Kinderrevalidatieprijs kan er een PAVA-prototype ontwikkeld worden op basis van de principes van User-Centered Design. Hierbij vindt het gehele ontwerp- en ontwikkelingsproces plaats in nauwe samenwerking met de beoogde gebruikers, de kinderen, gezinnen, leerkrachten en logopedisten om hun specifieke wensen, toegankelijk- en bruikbaarheid behoeften direct te verwerken. Dit prototype biedt de mogelijkheid om diepgaand onderzoek naar Automatische Object/ Beeldherkenning (AOR), communicatie en taalverwerving mogelijk te maken, en parallel een robuuste gevalideerde AOR/PAVA-app “The Word Wizard” te ontwikkelen, gespecialiseerd voor (motorisch beperkte) gebruikers met CCN. Zo kunnen zij de AOR-mogelijkheden uitproberen in hun dagelijks communicatie thuis, op school en binnen de revalidatie, ter verbetering van hun taalvaardigheid en participatie.

 

Winnaar JKF/KFA Kinderrevalidatieprijs 2022
Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting € 60.000,-- 

Related Articles