Universiteit Maastricht | Effectiviteit van digitale cognitieve trainingen bij kinderen en jongeren met verworven hersenletsel

De literatuurstudie behorende bij dit onderzoek laat zien dat een combinatie van computertraining en strategietraining een veelbelovende interventie kan vormen voor cognitieve revalidatie van kinderen en jongeren met hersenletsel.

In de BrainLevel-interventie wordt gebruik gemaakt van deze nieuwe wetenschappelijke inzichten, door een uitgebreid strategietrainingsprotocol gekoppeld aan een motiverende computertraining. Analyses van de onderzoeksdata zullen in 2022 uitwijzen van de effectiviteit is van de BrainLevel interventie.

Gedurende dit onderzoeksproject van Universiteit Maastricht is er een grote behoefte gebleken aan behandelmethoden voor kinderen met hersenletsel. Vanuit zorgprofessionals en verschillende Nederlandse revalidatiecentra is inmiddels herhaaldelijk gevraagd naar beschikbaarheid van het BrainLevel interventieprotocol voor inzet in de praktijk.

Zoals boven genoemd is de BrainLevel interventie mogelijk verschillende effectief voor verschillende individuen. Het is daarom belangrijk om nieuwe behandelmethoden te blijven ontwikkelen die goed passen bij de behoeften van de kinderen en de zorgpraktijk, maar ook aansluiten bij nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Het naar Nederland halen en vertalen van veelbelovende buitenlandse behandelingen, zoals bijvoorbeeld de Teen Online Problem Solving interventie van Shari Wade, kan een alternatieve stap zijn om al meer behandelmethoden beschikbaar te maken voor de Nederlandse populatie.

Dit onderzoeksproject heeft laten zien dat een grootschalig gerandomiseerd-gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van een (nieuwe) interventie erg moeizaam verloopt.
In de toekomst zouden nieuwe behandelmethoden geëvalueerd kunnen worden via alternatieve onderzoeksdesigns, zoals single case experimental designs (SCEDs), waarvoor minder deelnemers nodig zijn.
Ook zou er in toekomstige onderzoeken aandacht kunnen zijn voor het werven van deelnemers via andere wegen dan de grote revalidatiecentra, zoals bijvoorbeeld via speciale onderwijsinstituten of via vrijgevestigde ergotherapeuten en psychologen

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Cornelia-Stichting en Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 60.000

Related Articles