Het Roessingh | Developing AAC System to Extend Conversational Discourse

Klik op de link om het filmpje te bekijken.

De nieuwste technologie wordt hier ingezet in de spraakcomputer, waarbij de omgeving van de gebruiker (van de spraakcomputer) in beeld wordt gebracht, herkend wordt en waarbij aan dit beeld een woord wordt toegekend. Dit maakt dat het vocabulaire van de gebruiker wordt uitgebreid en aangepast aan de eigen behoefte en ook dat de gebruiker de woorden behorend bij de gemaakte beelden direct aangereikt krijgt, zodat langzaam intypen overbodig wordt en een veel snellere adequate conversatie gevoerd kan worden. Aangezien wij ervaring hebben met het erg moeizaam en vaak onverstaanbaar praten van CP-kinderen lijkt het een hele mooie oplossing die technisch gezien al binnen handbereik ligt. Immers zelfrijdende auto's gebruiken dezelfde technieken om de omgeving in kaart te brengen en er een begrip/instructie aan te hangen. Het is tevens een uitstekend PPS project, dat mogelijk met VWS subsidie mede gefinancierd kan worden.

 

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 20.000

Related Articles