Wetenschappelijk onderzoek van Adelante | Klaar om te eten.

De mes en vork hantering is een complexe bimanuele taak, waarbij beide handen ieder een eigen specifieke taak hebben, een hand hanteert de vork en de andere hand het mes en levert thuis veel stress op.
De complexiteit van het hanteren van mes en vork maakt dat het leren veel tijd kost afhankelijk van de handfunctie en dat dit motorisch leerproces zowel met veel herhalingen uitgevoerd moet worden maar ook dat er adequate en zinvolle feedback gegeven moeten kunnen worden op het resultaat. Binnen het gebruik van reële materialen (brood, boter….) zal de feedback met name afhankelijk zijn van de handfunctie mogelijkheden en het resultaat van het smeren en het snijden. Feedback op de specifieke hantering van mes en vork is erg subjectief omdat er geen gegevens bekend zijn over de meest optimale en efficiënte hantering van mes en vork. Technologie kan ons helpen om specifieke hantering van het bestek te kunnen registreren.

Het einddoel van het onderzoek is het ontwikkelen van een meet- en trainingsinstrument voor de mes- en vorktaken voor kinderen en jongeren die problemen ervaren en hulp nodig hebben bij het uitvoeren van deze taken. Dit zijn met name de mensen waarbij sprake is van een krachttekort in de armen èn waarbij onder andere spasticiteit en/ of bewegingsbeperkingen, en/ of selectieve inzet van de handen aanwezig is.

In dit project wil Adelante met name de focus houden op het zeer frequent voorkomende krachtsprobleem in de arm hand bij kinderen met CP. Met de producten gaan ze zowel de arm- hand kracht tijdens de uitvoering van de activiteiten niet alleen functioneel trainen, maar ook meten. De kwaliteit van de uitvoering wordt in de training meegenomen.
Het unieke aan dit instrument is dat ze meten en trainen op het niveau van de mes- en vorktaken, zodat er volledig op ADL niveau gewerkt kan worden aan de hulpvragen van het kind.
Het uitgangspunt is de functionele revalidatie bij kinderen waarin op basis van de hulpvragen en doelen van de kinderen geoefend worden in de juiste context van de taak, in dit geval de mes- en vorktaken.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 40.000

Related Articles