Pluryn | De Groeifabriek

Pluryn | De Groeifabriek

De Groeifabriek; het ontwikkelen van een groeimindset. Optimaliseren van de residentiële zorg voor lichamelijk gehandicapte jongeren door middel van een korte E-interventie. Stichting Pluryn wil de residentiële zorg voor lichamelijk gehandicapte jongeren optimaliseren door een korte interventie 'De Groeifabriek' aan de bestaande zorg toe te voegen. Door de interventie digitaal aan te bieden, verwacht men beter te kunnen aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Om de effectiviteit van de interventie vast te stellen wordt een randomized control trial voorgesteld.
E-interventie De Groeifabriek is in 2014 ontwikkeld in samenwerking met professionals en jongeren, met subsidie van het Couvee Fonds. De Groeifabriek kreeg in 2014 de innovatieprijs van het European Platform for Rehabilitation (EPR) toegekend.
Doel van dit project is om door middel van een randomized control trial te testen of De Groeifabriek de behandeluitkomsten op inter- en externaliserende problemen van de bestaande zorg voor deze jongeren kan verbeteren.

Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

Related Articles