Jeroen Bosch Ziekenhuis | Stap voor stap: functionele loopvaardigheid bij kinderen met DCD

Jeroen Bosch Ziekenhuis | Stap voor stap: functionele loopvaardigheid bij kinderen met DCD

Kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) hebben problemen met het coördineren van hun bewegingen, zowel in de grove als in de fijne motoriek. Zij ervaren hierdoor onder andere beperkingen bij alledaagse activiteiten, zoals sport-, spel- en schoolactiviteiten. Ouders rapporteren met name dat hun kinderen erg onhandig zijn en vaak vallen en struikelen. De meeste studies en meetinstrumenten tot nu toe zijn gericht op de fijn motorische activiteiten (zoals schrijfvaardigheid) en statisch evenwicht. DCD geeft echter problemen met de totale lichaamscoördinatie bij ambulante taken. Het is daarom ook belangrijk om duidelijkheid te krijgen over de problemen bij kinderen met DCD bij het lopen en bij obstakel vermijding.
Daarnaast is het relevant om er achter te komen of deze problemen verminderen met training. Dat zou dan kunnen bijdragen aan verbetering in de participatie bij ADL activiteiten en vermindering van valproblematiek.
Dit onderzoek wil men uitvoeren met inzet van de C-mill. Dit is een loopband waarop beelden worden geprojecteerd. De C-mill is ook voorzien van een krachtenplatform waardoor prestaties en diverse loopparameters gemeten kunnen worden.

Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

Related Articles