Adelante | Armkracht voor kinderen met unilaterale CP

Adelante | Armkracht voor kinderen met unilaterale CP

Kinderen met cerebrale parese, spierziekte, plexus brachialis laesie, verworven hersenletsel of met orthopedisch letsel, ervaren problemen tijdens het uitvoeren van activiteiten uit het dagelijks leven (ADL) vanwege geringe kracht in hun handen en armen. Het is niet bekend welk soort kracht een probleem is, of er adequaat gemeten wordt en er ontbreekt een referentiekader.
Het onderzoek naar psychometrische eigenschappen van een drietal klinisch gebruikte meetinstrumenten voor het meten van spierkracht in de bovenste extremiteit bij kinderen met CP is reeds gestart in diverse centra in Nederland.
Om een representatieve steekproef te verkrijgen, wordt zorg gedragen voor een goede spreiding binnen Nederland op basis van de volgende wervingscriteria: 1. verdeling van regio's in Nederland, 2. verdeling stad/platteland, 3. verschillende opleidingsniveaus, 4. verschillende sport achtergrond, 5. gelijke aantallen kinderen per leeftijdsgroep en 6. beide geslachten gelijk verdeeld.
Doel en beoogd resultaat is het realiseren van psychometrisch bruikbare instrumenten om kracht voor de bovenste extremiteit bij kinderen met een beperking in kaart te brengen en te kunnen vergelijken met normwaarden, zodat op maat gemaakte efficiënte training gegeven kan worden voor deze kinderen.

Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

Related Articles