Radboud UMC | Dysfagie en dysartrie bij kinderen met neuro-musculaire aandoeningen

Radboud UMC | Dysfagie en dysartrie bij kinderen met neuro-musculaire aandoeningen

Dysfagie (eet- en slikproblemen) en een verminderde verstaanbaarheid door een dysartrie komen vaak voor bij kinderen met neuromusculaire aandoeningen (NMA). Dit project is gestart om tijdige herkenning van deze problemen te bevorderen en de (logopedische) therapie te verbeteren.
Doelstelling is het inventariseren en evalueren (met ouders) van de logopedische interventie bij kinderen met NMA.
Bij de behandeling van kinderen zijn ouders een belangrijke partner (kind-taak-omgeving). Het vergroten van de kennis over dysartrie en dysfagie bij kinderen met NMA en door logopedisch maatwerk, ondersteund door de wensen, behoeften en inzet van ouders zal de behandeling kunnen verbeteren. De ervaringen van ouders zijn belangrijk bij het optimaliseren van de behandeling.

Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

Related Articles