VUMC | MOVING-CP

VUMC | MOVING-CP

Veel voorkomende loopproblemen bij CP zijn vermoeidheid bij het lopen en een verminderde loopduur. Een loopanalyse is een belangrijk hulpmiddel om een analyse te maken van onderliggende problemen en tot een behandelplan te komen. Bij een loopanalyse worden (3D) videoregistratiesystemen gebruikt gecombineerd met EMG (meting van spieractiviteit) en/of krachtplaten.

Nieuwe ontwikkelingen in de loopanalyse bieden mogelijkheden voor een meer interactieve en patiëntgerichte loopanalyse.
De mogelijkheden voor meer geavanceerde en interactieve loopanalyse worden echter nog niet ten volle benut in de klinische praktijk bij kinderen met CP, omdat concrete applicaties en klinische protocollen ontbreken. Ook is het essentieel dat dergelijke protocollen nader geëvalueerd worden in de klinische praktijk, zodat hun meerwaarde aangetoond kan worden.

Tijdens dit onderzoeksproject hebben de onderzoekers van Amsterdam UMC, locatie VUMC eenduidige protocollen ontwikkeld en geëvalueerd om de GRAIL in te zetten voor interactieve loopanalyse bij kinderen met CP. Zij hebben dit gedaan voor twee concrete toepassingen, waar de voordelen van de GRAIL het meest duidelijk zijn, te weten:

- het analyseren van vermoeidheidseffecten op het lopen
- het uitlijnen van EVO’s.
Door het looppatroon bij toenemende vermoeidheid systematisch te meten, kunnen wij meer inzicht verschaffen in hoe de loopvaardigheid in het dagelijks leven beperkt wordt, omdat ook dan vaak sprake is van vermoeidheid.

Het doel van dit project was het ontwikkelen en evalueren van klinische protocollen voor loopanalyse op de GRAIL, gericht op het analyseren van het looppatroon bij vermoeidheid en het uitlijnen van enkelvoetorthesen. Klik op de foto om te lezen wat het resultaat is van dit inmiddels succesvol afgeronde project.

Bijdrage JKF Kinderfonds samen met Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting € 40.000

Meer informatie over dit project.

Related Articles