Adelante | #Eurekah

Adelante | #Eurekah

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals door gebruik te maken van Zorg arQive als platform voor digitale data-uitwisseling. Een gezinsgerichte invulling van de zorg wordt een steeds belangrijker speerpunt in de kinderrevalidatie. Hierbij staat samenwerking door wederzijdse interactie tussen het gezin (ouders) en zorgprofessionals centraal. Digitale data-uitwisseling is een cruciale voorwaarde voor effectieve en gelijkwaardige samenwerking tijdens alle fases van de revalidatie. Zorg arQive lijkt aan de behoefte te kunnen voldoen om privacygevoelige data efficiënt en voor alle partijen (ouders en zorgprofessionals) op een bevredigende manier uit te wisselen. Dit onderzoek zich daarom op het verbeteren van de samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals door gebruik te maken van Zorg arQive als platform voor digitale data-uitwisseling. Hiermee wordt een eerste belangrijke stap genomen in het faciliteren van meer effectieve en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals.
Het project betreft een samenwerking tussen vijf organisaties: Adelante Zorggroep, Universiteit Maastricht, Sint Maartenskliniek, Radboud Universiteit en arQive. Daarnaast hebben tijdens het schrijven van het projectplan twee ouders als klankbordduo de onderzoeksgroep geadviseerd. Gedurende de uitvoering van het project, met name tijdens de voorbereidingsfase, zal de adviesfunctie van een (uitgebreidere) klankbordgroep van ouders worden voortgezet.
Doel van het project is het onderzoeken van de haalbaarheid van een effectieve en meer gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals via een platform voor digitale data-uitwisseling tussen ouders en zorgprofessionals (Zorg arQive) in de kinderrevalidatie. Uiteindelijk wordt met de implementatie van het platform beoogd dat ouders naar hun eigen behoefte kunnen participeren in de behandeling van hun kind, waardoor zij meer regie en autonomie krijgen in het revalidatieproces en de meest optimale behandelresultaten gerealiseerd worden.

Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

Related Articles