De Hoogstraat | Beter slapen voor kinderen met cerebrale parese.

De Hoogstraat | Beter slapen voor kinderen met cerebrale parese.

Beter slapen voor kinderen met cerebrale parese. Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, een samenwerking tussen UMC Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat, zal de leidende rol op het gebied van inhoud, uitvoering en evaluatie van dit project vervullen. De experts (kinderneurologen/somnologen en gedragswetenschappers) van Kempenhaeghe zijn intensief betrokken bij dit project en zullen de kennis over slaap inzetten. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met UMC Utrecht/WKZ (afdeling neonatologie, revalidatiegeneeskunde) en De Hoogstraat Revalidatie (kinderteam en onderbouw mytylschool Ariane de Ranitz). Daarnaast zijn via een ander project (het CP zorgpad) ook ouders betrokken bij het onderwerp van dit project. Via de BOSK en OuderInzicht worden de ouders en de ideeën die zij hebben, meegenomen in alle fases van het project.
Doelgroep betreft kinderen met cerebrale parese in de leeftijd van 2-12 jaar oud, met een GMFCS classificatie niveau I, II of III.
Doel en beoogd resultaat: om kinderen met CP in hun fysieke en cognitieve ontwikkeling optimaal te ondersteunen, maar ook op lange termijn secundaire gezondheidsproblemen tegen te gaan, is het belangrijk om een op wetenschappelijke kennis gebaseerde aanpak voor het stimuleren van gezonde slaap en de aanpak van slaapproblemen te ontwikkelen.  Publicatie "Beter slapen voor kinderen met CP"

Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

 

Related Articles