Amsterdam UMS | De impact van RaceRunning op kinderen en jongeren met een beperking.

Amsterdam UMS | De impact van RaceRunning op kinderen en jongeren met een beperking.

De impact van RaceRunning op kinderen en jongeren met een beperking. Aanvrager wil onderzoeken welk effect een 16 weken durend trainingsprogramma met de racerunner heeft op zowel lichamelijk als psychosociaal functioneren van 15 kinderen en jongeren uit de doelgroep. Aan het begin van de training worden fitheidsmetingen verricht. Daarna volgt een wekelijks trainingsprogramma waarbij o.a. trainingsduur en –intensiteit wordt gemonitord. Aan het eind van de training worden de metingen herhaald, wordt een vragenlijst ingevuld en worden de deelnemers en hun ouders geïnterviewd over hun bevindingen.
De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar die net met RaceRunning gaan starten, vooral kinderen en jongeren met Cerebrale Parese.
Doel van het project is een pilot onderzoek om de impact van RaceRunning wetenschappelijk te onderbouwen. Aanvrager wil onderzoeken of de gekozen uitkomstmaten uitvoerbaar zijn en de juiste informatie opleveren, zodat ze deze kunnen gebruiken in een volgende RCT. Na dit pilot onderzoek wil aanvrager een grotere gerandomiseerde trainingsstudie starten.

Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

Related Articles