St. Maartenskliniek | Veilig Leren Lezen via LOes; de ‘Lees Ontwikkeling en Spelling’ werkwijze

St. Maartenskliniek | Veilig Leren Lezen via LOes; de ‘Lees Ontwikkeling en Spelling’ werkwijze

Veilig Leren Lezen via LOes; de ‘Lees Ontwikkeling en Spelling’ werkwijze, die in principe bij iedere leesmethode kan worden gebruikt. Sommige kinderen met ernstige problemen in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen niet of nauwelijks spreken. Voor communicatie maken zij gebruik van Ondersteunde Communicatie in de vorm van spraakcomputers en/of gebaren. Hun mogelijkheden tot participatie in de samenleving zijn vanwege deze combinatie beperkt en worden verder belemmerd als men er in kinderrevalidatie en onderwijs niet in slaagt hen te leren lezen en spellen. De ontwikkeling van geletterdheid geeft deze kinderen letterlijk een stem en een mogelijkheid om op eigen kracht actief deel te nemen aan sociale interactie met andere mensen. Nog niet zo lang geleden was hier echter geen geschikte werkwijze voor, was ervaring en kennis beperkt en verspreid aanwezig en moest een leerkracht of therapeut bij ieder kind zelf het wiel uitvinden lesjes bedenken, materialen maken, toetsen verzinnen etc.). In de afgelopen jaren is de ‘Lees Ontwikkeling en Spelling’ werkwijze (acroniem LOeS) ontwikkeld. Deze werkwijze kan in principe bij iedere leesmethode worden gebruikt.
Op veel scholen in Nederland wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen (VLL). De uitgever stemt toe om de oefen- en instructiematerialen van deze methode te gebruiken voor programmering in Mind Express, een programma dat draait op de spraakcomputers van kinderen. Aanvrager wil in dit project alle onderdelen (zogenaamde kernen) programmeren in Mind Express. De bestanden worden gekoppeld aan het vocabulaire op de spraakcomputers van de leerlingen waardoor deze zoveel mogelijk zelfstandig en actief kunnen deelnemen aan het lees- en spellingsonderwijs van VLL.

Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

Related Articles