VU te Amsterdam | Optimizing motor control of gait in CP with early fitting of orthoses

VU te Amsterdam | Optimizing motor control of gait in CP with early fitting of orthoses

Interventies in kinderen met cerebrale parese (CP) zijn vaak gericht op het verbeteren van hun looppatroon. Complexiteit van motorische controle uit synergie analyse lijkt predictief te zijn voor het succes van deze interventies. Conventionele behandelingen, zoals botuline toxine A injecties of selectieve dorsale rhizotomie hebben weinig tot geen effect op complexiteit van motorische controle.

Een mogelijke reden is dat de behandelingen vaak worden toegepast wanneer het looppatroon van het kind al ontwikkeld is. Een van de meest voorkomende behandelingen bij kinderen met CP voor de maturatie van het looppatroon met een direct effect op de ontwikkeling van het lopen, is het dragen van enkel-voet orthosen (EVO’s). In dit project wordt het effect van het dragen van EVO’s geanalyseerd in kinderen met CP, voor de maturatie van hun looppatroon. Doelgroep: kinderen met cerebrale parese van 2 tot 6 jaar.

Project in cofinanciering met Johanna KinderFonds.

Related Articles