Over KFA

Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) richt zich op het verbeteren van voorzieningen en het stimuleren van vernieuwing en onderzoek ten behoeve van kinderen en eventueel volwassenen met lichamelijke beperkingen in de regio Rotterdam.

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) is in 1961 opgericht door de Adriaanstichting.

De Adriaanstichting was sinds 1912 de instelling waar kinderen met lichamelijke beperkingen werden behandeld en begeleid op weg naar een volwaardig en zelfstandig leven. De Adriaanstichting is in 1993 gefuseerd met de toen opgerichte stichting voor de revalidatie van volwassenen. De revalidatie van kinderen en volwassenen vindt nu plaats onder de naam Rijndam Revalidatie, de rechtsopvolger van de Adriaanstichting.

In 1961 is KFA opgericht als een steunstichting voor de Adriaanstichting. Het doel was het verwerven van middelen om het werk van de Adriaanstichting beter mogelijk te maken. De normale financiering in de gezondheidszorg laat immers altijd iets te wensen over. De doelstelling van KFA is later verruimd. De verworven middelen kunnen ook buiten de Adriaanstichting (nu: Rijndam) worden besteed.

Het bestuur

Bestuursleden *
de heer dr. M.P. Bergen (voorzitter)
mevrouw dr. R.M.Y. Barge
mevrouw dr. J.E.M. Hartman
de heer drs. J.A.D. van de Pavoordt (penningmeester)
mevrouw drs. B.J. Sibbles
mevrouw dr. C.L.A. Vleggeert-Lankamp
de heer mr. D.B. Zieren

Bestuursadviseur
mevrouw drs. I. van der Ham

Ambtelijk secretaris **
mevrouw E.J.M. Schlaghecke-van Dun

* De bestuursleden ontvangen voor hun activiteiten geen financiële vergoeding.
** De secretariële en administratieve ondersteuning vindt plaats vanuit Rijndam Revalidatie tegen een afgesproken vergoeding.

Contact

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting
Contactpersoon: mevrouw E.J.M. Schlaghecke-van Dun

Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam
Postbus 23181, 3001 KD Rotterdam

Telefoon 010 241 2412
E-mail kfa@rijndam.nl

Kamer van Koophandel Rotterdam 41127074
RSIN 804410999
IBAN NL81 ABNA 0240616138
BIC ABNA NL 2A

Bekijk hier de financiële verantwoording over 2018