Revalidatieprijs

 

Spot the Blind Spot

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) en het JKF Kinderfonds (JKF) dagen u uit om met een onderzoeksvoorstel, een productontwerp of een geniaal idee te komen dat participatie van onze doelgroep in brede zin bevordert. Voorstellen moeten zijn voorzien van een implementatieplan om toepassing in de praktijk mogelijk te maken. Deze prijsvraag is een voortzetting van de KFA Revalidatieprijs die in het verleden driemaal is uitgereikt.

Hebt u een idee en voelt u zich uitgedaagd? Ziet u wat anderen niet zien?
Uw voorstel kan beloond worden met de KFA-JKF Revalidatieprijs 2018 van € 50.000,00.

De inzendingen worden getoetst aan de (standaard) criteria die beide fondsen hanteren ter beoordeling van project- en (wetenschappelijk) onderzoeksaanvragen. Bij de beoordeling van inzendingen voor deze prijs zal de originaliteit extra zwaar meegewogen worden. Ook geldt het als een pre wanneer het onderzoek of het product/project wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen meerdere instituten en/of bedrijven.

Meer informatie over de prijs zoals de criteria, de doelgroep en de wijze van indiening vindt u op de websites van KFA en JKF.

Het bestuur van de Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting en het JKF Kinderfonds.

De indientermijn is inmiddels verstreken. Prijsuitreiking is op vrijdag 9 maart 2018 tijdens het JKF-KFA congres te Rotterdam.

Prijsuitreiking - foto 4Op 9 oktober 2015 werd in Utrecht tijdens het jaarlijks symposium van Dutch-ACD de KFA Revalidatieprijs 2015 uitgereikt aan Joke Geytenbeek, logopedist/logopediewetenschapper VUmc, met het project ‘Ontwikkeling en toepassing van de C-BiLLT’.

Het project richt zich op kinderen met CP die vanwege ernstige motorische beperkingen niet kunnen spreken, schrijven of gebaren en daardoor moeilijkheden ondervinden in de communicatie. De ernst van deze problemen wordt bepaald door zowel het fysieke onvermogen om zich te uiten, als het taalbegripsniveau van het kind. Zo ervaart een kind met een hoger taalbegripsniveau een grotere discrepantie tussen zijn taalbegrip en (onvermogen tot) taalgebruik dan een kind met een lager taalbegripsniveau.

Samen met haar onderzoeksteam heeft Joke Geytenbeek een gestandaardiseerd en genormeerd instrument ontwikkeld voor begrip van gesproken taal: de C-BiLLT (Computer-Based instrument for Low motor Language Testing). Hiermee kan de inschatting van het taalbegrip al vroeg (leeftijd vanaf 1,5 jaar) in het revalidatietraject worden meegenomen en de basis vormen voor het opstellen van een behandelplan gericht op ontwikkeling van de communicatie en het zo mogelijk leren.

Eugène Rameckers, kinderfysiotherapeut/ onderzoeker Adelante Zorggroep, is genomineerd met het project ‘FitCare4U’.

FitCare4U (Functionele Intensieve Therapie) is een drie weken durend uitdagend therapieprogramma voor zelfredzaamheid op het gebied van mobiliteit en transfers. Tijdens het programma leren jongeren met ernstige motorische beperkingen vanaf 12 jaar hoe je minder afhankelijk kunt worden van hulpmiddelen en ondersteuning van anderen.

Vooraf zijn persoonlijke doelen vastgesteld. Zowel tijdens survival- en sportactiviteiten als het doen van alledaagse activiteiten gaan de jongeren met deze doelen aan de slag. De deelnemers slapen op het terrein van Adelante.

Evaluatieonderzoek zal de lange-termijneffectiviteit aantonen.

Lees hier het juryrapport Lees hier de richtlijnen voor de toekenning van de prijs Lees hier de beoordelingscriteria