JKF-KFA congres en uitreiking KFA-JKF Revalidatieprijs 2018

JKF/KFA congres & uitreiking KFA/JKF Revalidatieprijs 2018 op vrijdag 9 maart

Thema van het JFK/KFA congres is: 'Waar staan we over 5 jaar met  techniek, robotarm, virtual reality, klinische genetica, samenwerking, patiëntenparticipatie in de kinderrevalidatie?'

De volgende sprekers gaan het debat met u aan:

  • prof. dr. Jan Willem Gorter (CanChild, McMaster University)
  • prof. dr. Rob Smeets (Maastricht University)
  • dr. Joke Geytenbeek (VUMC)
  • dr. Ludo van der Pol ( UMCUtrecht)
  • dr. Imelda de Groot (RadboudUMC)
  • prof. dr. Hans Rietman (RR & D)
  • dr. Marjolein van der Krogt (VUMC)
  • dr. Beerend Hierck (LUMC)
  • dr. Duco Steenbeek (LUMC) tevens dagvoorzitter

Tijdens dit congres wordt de KFA/JKF Prijs 2018 uitgereikt.

Aanmelden voor het congres via https://www.jkf-kinderfonds.nl/kfa-jkf

 

Spot the Blind Spot

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA) en het JKF Kinderfonds (JKF) dagen u uit om met een onderzoeksvoorstel, een productontwerp of een geniaal idee te komen dat participatie van onze doelgroep in brede zin bevordert. Voorstellen moeten zijn voorzien van een implementatieplan om toepassing in de praktijk mogelijk te maken. Deze prijsvraag is een voortzetting van de KFA Revalidatieprijs die in het verleden driemaal is uitgereikt.

Hebt u een idee en voelt u zich uitgedaagd? Ziet u wat anderen niet zien?

Uw voorstel kan beloond worden met de KFA-JKF Revalidatieprijs 2018 van € 50.000,00.

De inzendingen worden getoetst aan de (standaard) criteria die beide fondsen hanteren ter beoordeling van project- en (wetenschappelijk) onderzoeksaanvragen. Bij de beoordeling van inzendingen voor deze prijs zal de originaliteit extra zwaar meegewogen worden. Ook geldt het als een pre wanneer het onderzoek of het product/project wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen meerdere instituten en/of bedrijven.

Meer informatie over de prijs zoals de criteria, de doelgroep en de wijze van indiening vindt u op de websites van KFA en JKF.

Het bestuur van de Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting en het JKF Kinderfonds.

De indientermijn is inmiddels verstreken. Prijsuitreiking is op vrijdag 9 maart 2018 tijdens het JKF-KFA congres te Rotterdam.