JKF-KFA congres en uitreiking KFA-JKF Revalidatieprijs op 9 maart 2018

Thema van het JFK/KFA congres: 'Waar staan we over 5 jaar met  techniek, robotarm, virtual reality, klinische genetica, samenwerking, patiëntenparticipatie in de kinderrevalidatie?'

Tijdens dit congres is de KFA/JKF Prijs 2018 uitgereikt aan Com in Beeld.

Kijk hier voor een terugblik.